Církevní dějiny

doc. PhDr. Vojtěch Cekota

(autor zemřel 9. 12. 2017)

Cyklus přednášek ve Zlíně


Jan Hus a koncil kostnický (21. 6. 2007)

Velké západní schizma na přelomu 14. a 15. století a úsilí o obnovu jednoty církve (17. 5. 2007)

Avignonské období (zajetí) papežů (19. 4. 2007)

Vrcholné období papežství ve 13. století (15. 3. 2007)

Inkviziční postup (15. 2. 2007)

Vznik inkvizice a její poslání (18. 1. 2007)

Rozvoj mnišství v 11. - 13. století, vznik nových řádů (14. 12. 2006)

Křížové výpravy (16. 11. 2006)

Stručné shrnutí obsahu prvních deseti přednášek. Velké východní schizma - rozdělení křesťanství na východní a západní (19. 10. 2006)


Reformní hnutí z Cluny a boj o investituru (10. - 11. století) (21. 6. 2006)

Rozpad franské říše a tzv. temné století církve (17. 5. 2006)

Vznik franské říše a misijní působení sv. Bonifáce mezi germánskými kmeny (19. 4. 2006)

Šíření křesťanství po pádu římské říše (15. 3. 2006)

Organizace církve, papežský primát, východní patriarcháty (15. 2. 2006)

Počátky a rozvoj mnišství (18. 1. 2006)

Bludné nauky a spory o čistotu víry (21. 12. 2005)

Křesťané získávají svobodu v r. 313 (16. 11. 2005)

Pronásledování křesťanů v prvních třech stoletích (19. 10. 2005)

Počátky křesťanství (církve) a jeho rozšíření (21. 9. 2005)


Cekotapress